Μακριά μαλλιά 2011/2012

Τα μακριά μαλλιά ανέκαθεν είχαν ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα έναντι των κοντών μαλλιών. Μπορείς να τα κάνεις ό,τι θέλεις!! Έχεις άπειρες επιλογές για χτενίσματα και περίεργα λουκ!! Πάρτε μία μικρή γεύση των πολλών επιλογών σας από τις παρακάτω εικόνες..