Κοιτώντας τα νέα ankle boots του οίκου αναρωτήθηκα ποιο από όλα θα διάλεγα αν μπορούσα να αγοράσω ένα από αυτά τα εκπληκτικά παπούτσια! Μετά από πολύ σκέψη κατέληξα…τώρα μένει να βρω γύρω στα 700 ευρώ για να τα αποκτήσω!!

Τα αγαπημένα μου ankle boots!

f3e58c2324bbec947f8b8fb19f8f7341a107055d

Όλα τα ankle boots του οίκου!3c902601ba0665d8d5430e6d1ae64706e18bd492 3d4b9e98140e207157da9ed53f9574a9614fdda5 3e1c7e8e2b6a8f91b8a54376d3a9346b0ee10887 3e3e3e64a5295268dae3c35730e18f59f20f015f 4a87194a7f5c17067e81aa9e54d1947e5d18a2d8 4bd3ec300708dfb3528261f8dc62c0c47f3a7c4e 6fa8a8b5adc3c4c32a80df82331495bc7cc02937 7ad7a5eaf0310ade4ccbc1c4080187e33d93c041 8a8a9772ef333d9d62be22eb31bd54f597cf383e 24d2c3ded61bc660bcd32971e36b3481f1fe0782 33db0a7e7135d8d1b4c321be2d62cf9659cc5288 38a398920301bfbbf37b34e36e32c8adad3e8bdb 55fe346261046bb09a50a84407c59e114861d8bc 58d8fbbacd7bc344bc7e02dc3031bfe7a7b944a2 422a6fc17c4c464f57ecf84e3b79e1342b067fa0 859e32b35c7b78de1e7acea1b9e5ba8d8abb93ce 8900de34872305fbc3963202bd9299a45c20c321 18086f728cab16b23f95816fd270bed158e25c9e 56239f2f51e9d7d250a6543d61adebefac203d4d a9269c965e28ff33f57e4f3aa964e5bccecae17a b54e7efa0a7cc3fa82db9f2de5513a59f6c8765a c3bd6833ea88dc3a9e1b6dac7d8d2b4e97eaece9 cc77aa9ef7d4d13e57ae6583c58d12ef4e3c4b2b cd3a429099df196393a770b913695c4b1c8c9817 d2be4d3007bc8e7241ccddc844489550eedf3a2a d5c38ed52c39a4b2c466176ae53e7a0e32db9bda ddb54fb041f52413028ac3a3b923334fcf963408 f3e58c2324bbec947f8b8fb19f8f7341a107055d f4a218288c841dd08f7740fbc3b4eceb87471e04 f506e8897b30855d7cc499eb20371594228cb163 fa7c64cb338ff604362772876a184c7c7ab7a3fd fc6bd220728443fa394da15ada7e39375be6170d