Ο οίκος Lanvin βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο καθώς ανέλαβε τη θέση CEO του οίκου, η Michele Huiban. Προηγουμένως η Michele  ήταν general manager και finance director του οίκου. Η Huiban ετοιμαζόταν για τη θέησ από τον Απρίλιο όταν o Thierry Andretta που κατείχε προηγουμένως τη θέση ανακοίνωσε την παραίτησή του λόγω διαφωνιών με τον οίκο.

Photo Credit: GoRunway